Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=Es0UwkwHQe4&t=10s

Erakundea

Nafarroako Arkitektura Teknikoaren Elkargo Ofizialaren helburua Nafarroako arkitektura teknikoaren lanbidea ordezkatzea eta defendatzea da. Aldi berean, gizarteari aparejadore eta arkitekto teknikoen zerbitzu hoberena sustatzen dugu.

Nola antolatzen gara?

Egitura

Gure lanbidea antolaketa-egitura batean egituratzen da, eta egitura horrek ahalik eta eraginkortasun handiena bilatzen du zerbitzu profesionalak ematean. Egitura hori honako hauek osatzen dute:

 • Arkitektura Teknikoaren Kontseilu Nagusia: lanbidea ordezkatzen duen organoa, bai nazioan, bai nazioartean, eta elkargoaren erakunde koordinatzailea.
 • Autonomia-erkidegoko kontseiluak: autonomia-erkidegoaren mailan koordinatu eta ordezkatzeaz arduratzen diren organoak, autonomia-erkidego bakoitzeko elkargoek osatuak.
 • Elkargo profesionalak: elkargokidearengandik hurbilen dauden organoak, elkargokideak eskatutako zerbitzuak ematen dituztenak, honako zerbitzu hauek emateaz gain:
  • Arauak betetzen direla, legezko bateraezintasunak betetzen direla, deontologia profesionalaren printzipioak mantentzen direla eta indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten betebehar guztiak betetzen direla zaintzea.
  • Elkargokideen maila tekniko, etiko eta kultural gorena sustatzea.
  • Lan profesionalen oniritzia.
  • Ordainsariak kobratzeko borondatezko kudeaketaren araubidea arautzea.
Gobernu-batzorde

Lanbidearen ordezkaritza Nafarroan, Elkargoaren gobernu-organo gisa

Jesús María Sos Arizu

Lehendakaria

Ángel Abal

Lehendakariordea

José María Zuazu

Diruzaina

Juan Solchaga

Idazkaria

Javier Arana

Batzordekide

Mikel Altuna

Batzordekide

Urteko memoria

Gure jardunean ahalik eta gardentasun handiena bermatzeko, elkargokideen eta herritarren eskura jartzen dugu gure jardueraren urteko txostena.