Skip to main content

Bisak eta erregistroa

  • Izapidetze digitala
  • Tarifak
  • Lanak kodetzea
  • Materialen fitxa
  • Bisatu digitalaren araudia
  • Bisa dokumentalaren araudia
  • Inprimakiak

Izapidetze digitalerako sarbidea

Sartu

Tarifak

Elkargotik koordinatutako zerbitzuen prezioen taula, hala nola erregistroak eta bisak.

Lanak kodetzea

iColegia Cloud izapidetze digitalerako erabiltzen ez duten pertsonei enkargu-oharra betetzen laguntzeko tresna. Programak tresna zehatza du esku-hartze mota, obra mota, obraren helmuga eta sustatzaile mota aukeratzeko.

Materialen fitxa

Eraikuntza-tipologiari eta erabilitako materialei buruzko datuak (proiektua eta gauzatzea).

Bisatu digitalaren araudia

Bisa digitalaren araudia azaltzea, beharrezko estandarrak mantentzeko, ikus-onesteko aurkeztutako dokumentazioak bete behar dituen gutxieneko baldintza formalak zehaztuz.

Bisa dokumentalaren araudia

Jarduera-proiektuen izapidetze administratiboak gorabehera ugari sortzen ditu proiektua onartzeko prozesuan. Adostasun-ezaren kopurua minimizatzeko, erregelamendu bat zehaztu da, ikus-onespenean edukiak ez betetzearekin lotutako akatsak saihesteko.

Inprimakiak

Enkargu-oharra
Paper bidez izapidetzeko bakarrik. Tramitazio digitalerako i-Elkargotik sortzen da
Gizarte Zerbitzuen plana onartzeko akta
Obra-amaierako ziurtagiria
Aparejadorea bakarrik
Zerbitzu profesionalen kontratua
Gizarte Zerbitzuen Plana onartzeko txostena
Administrazioak izaera publikoko obrak onar ditzan.
Obra-amaierako ziurtagiria
Arkitektoarekin.
Minuta ordena
Gizarte Zerbitzuen koordinazioaren azken ziurtagiria
Obra-amaierako legeztatzearen ziurtagiria
Arkitektuarekin